Oceňování nemovitých věcí a evidence nemovitých věcí

on . Posted in Finance

Ve většině zemí existuje funkce znalce ceny exekuce nemovitostí. Znalec může oceňovat nemovitou věc:
dle právních předpisů, kdy odhadní cena nemusí v tomto případě vůbec odpovídat ceně tržní (tento postup je použit např. v České republice)
na základě minulých prodejů obdobných nemovitostí v dané lokalitě. Odhadní cena by měla odpovídat ceně tržní (tento postup je použit např. ve Velké Británii a USA).
V některých zemích existují oficiální databáze cen prodaných nemovitostí (např. ve Velké Británii). V USA existuje pro každou oblast tzv. MLS databáze, ve které jsou shromážděny aktuální nabídky i minulé prodeje. Ve většině zemí světa ovšem takové databáze neexistují a tržní cenu nejsnáze určí dle svých zkušeností realitní makléř.
Nemovité věci jsou v České republice evidovány v katastru nemovitostí, jehož provoz zajišťuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. Katastr nemovitostí je veřejným seznamem a údaje v něm zapsané jsou považovány za správné - v souladu se skutečným stavem (princip materiální publicity). Veškeré změny právních vztahů k nemovitým věcem (převod vlastnictví, věcná břemena, zástavní práva, exekuční nařízení) je nutné vždy předkládat příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede řízení o změně.

Kde sportovat

on . Posted in Obecní záležitosti

V současné době se města a obce snaží nabídnout nejen svým obyvatelům, ale také návštěvníkům bohaté sportovní vyžití. Velmi žádaným zázemím pro sporty je víceúčelové hřiště, které nabízí perfektní podmínky pro celou řadu míčových her. Na hřišti si můžete zahrát tenis, kopanou, volejbal, basketbKal, nohejbal a mnoho dalších her. Hřiště uspokojí nejen školáky, kteří si chtějí užít zábavu s míčovými hrami, ale také dospělé, kteří potřebují trénovat.
Firma Gold Return s.r.o. je specializovaná společnost, která se na oblast sportovních hřišť a víceúčelových areálů zaměřuje. Klade důraz na moderní technologie a ke své práci využívá vysoce kvalitní materiály. O realizaci se starají kvalifikovaní odborníci, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Víceúčelové hřiště může stát brzy již ve vaší obci.

TIPY pro SEO optimalizaci webových stránek

on . Posted in Firemní záležitosti

Hledáte návod na SEO optimalizaci webu v Brně? Pak si přečtěte tento článek.

Základem je provést celkovou analýzu vašich současných stránek. Podívejte se na strukturu webu a na názvy titulků jednotlivých stránek. Pokud nejsou jedinečné a originální, tak je změňte a zkuste vymyslet takové titulky, které povedou k lepší SEO optimalizaci webu Brno. Dalším tipem je meta description, které musíte mít náležité vyplněné. Tento meta tag je velmi důležitý pro vyhledávače.

Tradiční čínská medicína a její účinky

on . Posted in Sport a zdraví

tradiční čínská medicína Praha

Tradiční čínská medicína je nejstarší medicínská disciplína. Cílem tohoto oboru je zachovat zdraví. Čínská medicína má vlastní filozofii, fyziologii a patologii. Využívá vlastních léčebných metod, jejichž cílem je nastolit rovnováhu v organismu. Mezi léčebné metody spadají fyzioterapie, akupresura, akupunktura, dietologie a zdravotní cvičení. V následujících řádcích se podíváme na onemocnění, která jsou touto cestou léčena.

Průběh realizace interiérů

on . Posted in Firmy

Jaký je zhruba průběh realizace interiérů za pomoci architekta? První schůzka má za cíl konzultaci představ a požadavků zákazníka, výměnu základních údajů, jako jsou rozsah projektu, časovou posloupnost zakázky, platební podmínky. Druhá schůzka slouží k zaměření prostoru, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu. Na třetí schůzce dojde k předání první fáze návrhu. Koncept řešení dispozice v několika variantách. Konzultace návrhu s klientem za účelem projednání připomínek a výběru nejvhodnější varianty. Čtvrtá schůzka dopracování návrhu, návrh půdorysu, vizualizace 3D, stylu, vzorkovnice materiálů a barev. Další fází je realizace projektu, pořízení nábytku a dekorací a všech služeb souvisejících s realizací. Cena za službu záleží na rozsahu zakázky, typu místnosti, počtu konzultačních schůzek a vzdálenosti místa realizace.

Školy nabízí svačinky v potravinových automatech

on . Posted in Sport a zdraví

Potravinové automaty

Základní, střední i vysoké školy stále častěji nabízí svým žákům svačiny formou potravinových automatů. Žáci a studenti si nejvíce oblíbili oplatky či bagety, nicméně výživoví specialisté jsou proti tomu. Bageta a oplatky rozhodně nejsou zdravou svačinou, což se může při každodenní konzumaci podepsat na zdraví dítěte.